Socialt engagemang

Sedan Hudiksvall översvämmats av tiggande EU-migranter från Rumänien och Bulgarien har Hudik Bröd utvecklats till en sambandscentral för tiggarfrågor. Vi har förmedlat ett flertal fadderskap via Hjälp Till Liv International (http://htli.org), samt anställt en bulgarisk migrant för att ge bättre ekonomi och mer värdighet än vad tiggarlivet tillåter.